Тарифи

Розмір грошової винагороди оператора за придбаний актив неплатоспроможного банку та/або банку, який перебуває у процесі ліквідації встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу та складає:

Діапазон ціни продажу лота Граничний розмір винагороди
від до (включно) права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість, майнові права (в т.ч. такі, що випливають з цінних паперів, нерухомості тощо) основні засоби, майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу, майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження
% від ціни продажу але не більше, ніж % від ціни продажу але не більше, ніж
0 100 000,0 3,0 5,0
100 000,0 500 000,0 3,0 4,0
500 000,0 1 000 000,0 3,0 % від ціни продажу
100 000,0 500 000,0 3,0 3,0
1 000 000,0 5 000 000,0 3,0 2,0
5 000 000,0 10 000 000,0 3,0 1,0
10 000 000,0 50 000 000,0 3,0 1,0
Понад 50 000 000,0 3,0 5 000 000,0 1,0 2 000 000,0